robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057


W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Radomiu realizowany jest bogaty wachlarz programów edukacyjnych,
innowacji pedagogicznych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem ww. programów.

Programy, projekty i innowacje realizowane w Publicznym Przedszkolu nr 21 w roku szkolnym 2022/2023