robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057

Procedury bezpieczeństa obowizujące w przedszkolu

Statut przedszkola

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2022

Klauzula informacyjna - RODO

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki
Dane kontaktowe – numer telefonu do placówki, e-mail – 48 366 81 83 sekretariat@zsp2.radom.plKOMUNIKAT - wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu SanitarnegoProgram Wychowania Przedszkolnego Wyd. WSiP „Drużyna Marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej realizowany w roku szkolnym 2022/2023


"Drużyna Marzeń" - program wychowania przedszkolnego