robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057

Statut

Ramowy plan dnia

Plan pracy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Klauzula informacyjna - RODO

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki
Dane kontaktowe – numer telefonu do placówki, e-mail – 48 366 81 83 sekretariat@zsp2.radom.plKOMUNIKAT - wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu SanitarnegoArtykuł dla rodzicówRola babci i dziadka w życiu wnukówInnowacja pedagogiczna