Zajęcia plastyczne dla dzieci kl. 0

Podczas zajęć dziecko będzie się uczyło zasad bezpiecznej pracy, skupienia na wykonywanej czynności, ćwiczyło sprawność ręki potrzebną podczas nauki pisania.

Prowadząca: Marta Kowalik
Każdy wtorek godz. 13.00 – 13.40