Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w małych grupach. Ich przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących. Mogą odbywać się one w formie zabaw zachęcających dzieci do ćwiczenia konkretnych umiejętności lub w formie ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych.

Prowadząca: Agnieszka Szpara – klasa 2B i 3A ( każdy wtorek 12.15 – 13.00)