Wchodzimy w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.06.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 8038) utworzony został Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Radomiu z siedzibą przy ul. Gagarina 19, na który składać się będzie się nowa placówka – Przedszkole Publiczne nr 21 w Radomiu oraz istniejąca wcześniej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Radomiu.