Stołówka

Jadłospis

Alergeny

Cena obiadów w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 3,70 zł
Kwota za wrzesień 55,50 zł płatna w kasie lub na konto:

69 1240 3259 1111 0010 3723 0020