Samorząd uczniowski

Struktura Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

RADA SAMORZĄDU:

 • Przewodnicząca – Klaudia Socha kl. 3b
 • Zastępca Przewodniczącej – Maja Milczarska kl. 3b
 • Sekretarz – Magdalena Kapciak kl. 3a
 • Skarbnik – Katarzyna Niedzielska kl. 3a

Sekcja rozrywkowa

 • Hubert Tusiek
 • Maciej Jagiełło

Sekcja kronikarska

 • Aleksandra Tomtas
 • Natalia Skoneczna
 • Wiktoria Szot

Sekcja gablotkowa

 • Oskar Szmidt
 • Bartłomiej Miller

Opiekun

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest: Małgorzata Szester’

Regulamin Samorządu Uczniowskiego