Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

  • Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Tomasz Paprocki
  • Dane kontaktowe – numer telefonu do placówki – 48 366 81 83
  • Adres e-mail dedykowany – sekretariat@zsp2.radom.pl
  • Klauzula informacyjna (plik PDF)