Zebrania i terminy klasyfikacji

Zebrania klasowe

  • 11.09.2019 r.
  • 11.12.2019 r.
  • 29.01.2019 r.
  • 01.04.2020 r.

Pierwsze środy miesiąca

  • 02.10.2019 r.
  • 06.11.2019 r.
  • 04.03.2020 r.
  • 10.06.2019 r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej i końcowej

Poinformowanie o zagrożeniach I semestr
19.12.2019 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych I semestr
13.01.2020
Ostateczny termin wystawienia ocen I semestr
21.01.2020 r.
Rada klasyfikacyjna i plenarna I semestr
23.01.2020 r.
Poinformowanie o zagrożeniach II semestr
19.05.2020 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych II semestr
10.06.2020 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen II semestr
19.06.2020 r.
Rada klasyfikacyjna i plenarna II semestr
23.06.2020 r.