Zapraszamy do Jedenastki

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ i  CZWARTEJ

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  w Radomiu serdecznie zaprasza do zapisu dzieci do klasy pierwszej i czwartej  na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
Rodzice zainteresowani naszą szkołą powinni w dniach 1 – 17 marca 2021r.zarejestrować swoje dziecko na stronie www.oswiatawradomiu.pl w zakładce: Nabory – szkoła podstawowa.
Następnie wypełniony, wydrukowany i podpisany przez rodziców (opiekunów) formularz (wniosek dla dzieci spoza obwodu lub zgłoszenie dla dzieci obwodowych) wraz ze stosownymi oświadczeniami należy dostarczyć do szkoły do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 15.00 w celu jego rejestracji.
Rodzice zainteresowani zapisem dzieci do klasy czwartej powinni złożyć  podanie o przyjęcie do dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły sekretariat@zsp2.radom.pl lub osobiście wrzucając podanie do urny znajdującej się w oknie  przed wejściem do budynku szkoły. ZAPRASZAMY!

Poprzedni wpis
Następny wpis