Zajęcia w świetlicy

Miniony tydzień w świetlicy upłynął na zajęciach, podczas których uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich plastycznych zainteresowań i zdolności manualnych. Powstałe prace o zimie pokazują artystyczną wrażliwość naszych uczniów oraz ich twórczą postawę.

Poprzedni wpis
Następny wpis