„Z kulturą mi do twarzy” – międzynarodowy projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I – III biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest podnoszenie poziomu kultury dzieci, wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022. Koordynatorem projektu jest p. Renata Sławińska.

Poprzedni wpis
Następny wpis