Wyniki konkursu plastycznego „Mój Nauczyciel”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Mój Nauczyciel”. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 6 Laureatów Konkursu oraz przyznała
1 Wyróżnienie.
W kategorii klas 1-3
1 miejsce zdobył Makary Kosobucki kl. 2a
2 miejsce zdobyli Antoni Matłacki kl. 2a i Aleksander Biełow kl. 1b
3 miejsce zdobyły Gabriela Kacperczyk kl. 2a i Maria Ziętek kl. 3b
Wyróżnienie otrzymał Jeremiasz Kocia kl. 1b
W kategorii klas 4-6
1 miejsce zdobyła Anna Włoskowicz 6a
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!
Ogromne podziękowania za ufundowanie nagród Firmie ENEFI.pl oraz Radzie Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu.
Poprzedni wpis
Następny wpis