SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO – ogólnopolski projekt

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.  To wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii oraz świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Wspólnie troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Koordynatorem projektu jest p. Marcin Bukalski.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem Fundacji Dbam o Mój Zasięg:
https://liblink.pl/7hqMwqXtSN

Niebawem zaprosimy chętnych rodziców oraz uczniów do udziału w szkoleniach online związanych
z tematyką projektu.

Poprzedni wpis
Następny wpis