Świetlica

Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 16.30
Informujemy, że świetlica szkolna nie pracuje w przerwie świątecznej i w trakcie trwania ferii zimowych.

Ważne dokumenty:

Regulamin Świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Rok szkolny2023-2024

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Prośba do Rodziców

PLAN PRACY ŚWIETLICY PSP 11 W RADOMIU

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 23 -24

Kontrakt świetlicowy rok szkolny 2023-2024

Ramowy plan dnia w świetlicy w roku szkolnym 2023-2024

Świetlicowy savoir vivre PSP 11

Dzieci na świetlicy szkolnej malowały klejem prace, które po wyschnięciu kolorowały pastelami.

Szaleństwo filcowe trwa 😃

Prace na świetlicy szkolnej z okazji Święta 11 listopada

Stempelkomania na świetlicy

Jesień na świetlicy szkolnej

Dziś dzieci pięknie budowały z LEGO

Dzień mamy w świetlicy