Stołówka

Jadłospis

Alergeny

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 opłata za 1 obiad wynosi 3,70 zł.
Żywienie rozpoczynamy od 14 września 2020 r.
Opłata obiadowa za wrzesień wynosi 48,10 zł (13×3,7 zł).

Prosimy o dokonywanie przelewów na rachunek bankowy szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020. W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę.  Wpłaty za wrzesień prosimy  dokonywać do 14.09.2020 r.

Uczniowie korzystający z obiadów w marcu 2020 r.,  w związku z zamknięciem szkoły mają nadpłaty, które zostaną odliczone we wrześniu. Wyliczoną kwotę do zapłaty rodzice otrzymają w wiadomości w Librusie.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.:  48 366 81 83