Stołówka

Jadłospis

Szanowni Państwo,
informujemy, że obiady będą wydawane od 11 września. Cena za jeden obiad w nowym roku szkolnym wynosi 4,5 zł. W związku z tym wysokość opłaty za obiady we wrześniu wynosi 67,5 zł (15 dni x 4,5 zł).
Prosimy o wpłaty maksymalnie do dnia 10 września na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę).
Wpłaty dokonane po terminie będą zwracane na konto.

Prosimy o terminowe przelewy i o niezaokrąglanie kwot.
Wszystkie nieobecności zgłoszone przez rodziców będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc.
Nieobecności należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły nr. tel. 48 366 81 83 do godziny 8:00.