Stołówka

Jadłospis

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu czerwcu 2022r. wysokość opłat za obiady będzie  naliczana indywidualnie ze względu na zwroty za obiady za miesiąc maj.
Kwota będzie podana w dzienniku elektronicznym librus.
Prosimy o wpłaty do dnia 6 czerwca na konto bankowe szkoły
69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.:  48 366 81 83