Stołówka

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu marcu 2024r. wysokość opłaty za obiady wynosi 85,50 zł (19 dni x 4,50 zł).
Prosimy o wpłaty do dnia 5 marca na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc, za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto (co zwykle następuje w ciągu 1 – 2 dni).
PROSIMY O TERMINOWE PRZELEWY, NIEZAOKRĄGLANIE KWOT ORAZ O NIEODLICZANIE SAMODZIELNIE NIEOBECNOŚCI DZIECI!!!
Nieobecności należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły nr. tel. 48 366 81 83 do godziny 8.00.