Stołówka

Jadłospis

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu marzec 2023 r. wysokość opłaty za obiady wynosi 92,00 zł (23 dni x 4,00 zł). Prosimy o wpłaty do dnia 5 marca na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc, za który wnosimy opłatę).  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
PROSIMY O TERMINOWE PRZELEWY
Wszystkie nieobecności zgłoszone przez rodziców będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc.
Rezygnację z obiadów należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły nr. tel. 48 366 81 83 do godziny 8:00.