Stołówka

Jadłospis

Alergeny

Szanowni Państwo,
Informujemy, że we wrześniu wysokość opłaty za obiady wynosi 62,90 zł (17 dni x 3,70 zł ). Prosimy o wpłaty należności do 3.09.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.
Stołówka szkolna będzie działać od 8 września.

———————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w czerwcu wysokość opłaty za obiady wynosi 48,10 zł (13 dni x 3,70 zł z odliczeniem wycieczek szkolnych). Prosimy o wpłaty należności do 7.06.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.

Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.

Stołówka szkolna będzie działać do 22 czerwca.

—————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,
Koszt obiadów w maju wynosi 74 zł (20 dni x 3,70 zł). Prosimy o wpłaty należności do 9.05.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy!
Nieobecność dziecka w szkole nie odwołuje posiłku. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania absencji dziecka telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.: 48 366 81 83.
Osoby, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą mogły korzystać z posiłków.

——————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,
Koszt obiadów w marcu wynosi 81,40 zł (22 dni x 3,70 zł). Prosimy o wpłaty należności do 5.03.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy!
Po dokonaniu płatności karty obiadowe zostaną przekazane dzieciom przez wychowawców w poniedziałek
8 marca.
Nieobecność dziecka w szkole nie odwołuje posiłku. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania absencji dziecka telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.: 48 366 81 83.
Osoby, które nie dokonają wpłaty w/w terminie i tym samym nie otrzymają kart, nie będą mogły korzystać
z posiłków.

——————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,
Koszt obiadów w lutym wynosi 74 zł (20 dni x 3,70 zł). Prosimy o wpłaty należności do 5.02.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy!
Po dokonaniu płatności karty obiadowe zostaną przekazane dzieciom przez wychowawców w poniedziałek
8 lutego.
Nieobecność dziecka w szkole nie odwołuje posiłku. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania absencji dziecka telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.: 48 366 81 83.
Osoby, które nie dokonają wpłaty w/w terminie i tym samym nie otrzymają kart, nie będą mogły korzystać
z posiłków.
———————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,
z dniem 18.01.2021 r. wznawia swoją działalność stołówka szkolna. Opłata za obiady w tym miesiącu wynosi 37 zł (10 dni x 3,70 zł). Prosimy o dokonywanie przelewów do 19.01.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto. Prosimy o terminowe wpłaty oraz o nie zaokrąglanie przelewanych kwot.
Karty obiadowe zostaną przywrócone od następnego miesiąca.

—————————————————————————————————————————

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 opłata za 1 obiad wynosi 3,70 zł.
Żywienie rozpoczynamy od 14 września 2020 r.
Opłata obiadowa za wrzesień wynosi 48,10 zł (13×3,7 zł).

Prosimy o dokonywanie przelewów na rachunek bankowy szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020. W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę.  Wpłaty za wrzesień prosimy  dokonywać do 14.09.2020 r.

Uczniowie korzystający z obiadów w marcu 2020 r.,  w związku z zamknięciem szkoły mają nadpłaty, które zostaną odliczone we wrześniu. Wyliczoną kwotę do zapłaty rodzice otrzymają w wiadomości w Librusie.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.:  48 366 81 83