Stołówka

Jadłospis

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu listopadzie 2022r. wysokość opłaty za obiady wynosi 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł). Prosimy o wpłaty do dnia 4 listopada na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc, za który wnosimy opłatę).  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.
1 i 11.11. 2022r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach nie będzie obiadów. Wszystkie nieobecności zgłoszone przez rodziców będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc (kwota podana
w dzienniku librus).
Rezygnację z obiadów należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły nr. tel. 48 366 81 83