Stołówka

Jadłospis

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu  styczniu 2022r. wysokość opłaty za obiady wynosi 55.50 zł (15 dni x 3,70 zł ). Prosimy o wpłaty  do dnia 7 stycznia na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę).  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.:  48 366 81 83