Stołówka

Jadłospis

Alergeny

Cena obiadów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 3,70 zł
Wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w kasie lub na konto:

69 1240 3259 1111 0010 3723 0020