Samorząd uczniowski

Struktura Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Rada Samorządu:

  • Przewodnicząca:
  • Zastępca:
  • Sekretarz:
  • Skarbnik:

Opiekunowie

 

Regulamin Szczęśliwego Numerka