Samorząd uczniowski

Struktura Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Rada Samorządu:

  • Przewodnicząca: Nquyen Hoang Mina Anh – klasa 7a
  • Zastępca: Prokop Zofia – klasa 6a
  • Sekretarz: Szyszkowska Nadia – klasa 5a
  • Skarbnik: Szarpak Lena – klasa 6a

Opiekunowie

Monika Wójtowicz, Katarzyna Ciereszko, Katarzyna Włodarczyk

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego