Samorząd uczniowski

Struktura Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Rada Samorządu:

  • Przewodnicząca: Franciszek Jaworski klasa 6a
  • Zastępca: Nadia Krzyszkowska klasa 4a
  • Sekretarz: Zofia Markot klasa 4a
  • Skarbnik: Ada Falińska klasa 6a

Opiekunowie

Małgorzata Jastrzębska, Beata Dąbrowska

Regulamin Samorządu Uczniowskiego