Zasady rekrutacji

Informacje o naborze na rok 2019/2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (zerówek)

Dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 (aktualizacja 30 stycznia 2019 r.):

Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020

Rekrutacja do klas IV – VIII

Podania uczniów klas starszych przyjmowane są w sekretariacie szkoły

Ważna informacja dla trzecioklasistów – gimnazjum

Przedstawiamy wszystkim uczniom klas trzecich zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020: