Rada rodziców

Prezydium:
Przewodnicząca: Pani Sylwia Skóra
Zastępca: Pani Anna Wnukowska
Sekretarz: Pani Monika Szast
Skarbnik: Pani Małgorzata Kostyka

Członkowie:
Pani Marta Glegoła
Pani Agnieszka Pękała

Komisja rewizyjna:
1. Pani Bożena Pyszczek
2. Pani Magdalena Wojtan
3. Pani Agata Fryszkowska

Zadania Rady Rodziców

  • Organizowanie rodziców do realizacji programu pracy szkoły
  • Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły
  • Organizowanie prac społecznie na rzecz szkoły
  • Pomoc w prowadzeniu żywienia młodzieży
  • Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie zadań służących zwiększeniu funduszy szkolnych
  • Współpraca z dyrektorem Szkoły i kadrą w sferze podnoszenia poziomu nauczania

Opłaty

Opłata roczna na Radę Rodziców wynosi:

  • 50 zł – gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 60 zł – gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
  • 70 zł – gdy do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci

Konto bankowe Rady Rodziców: 18 1240 3259 1111 0000 2989 3504

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców PSP nr 11