Opłaty – informacje

Rada Rodziców

Wpłat w ramach składki na Radę Rodziców, z podaniem informacji dotyczących imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza, można dokonywać na poniższe konto:

18 1240 3259 1111 0000 2989 3504

Kwota składki:

  • 40 złotych – za 1 dziecko
  • 50 złotych – za 2 dzieci
  • 60 złotych – za 3 i więcej dzieci

Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 38 zł. Firma ubezpieczeniowa to Inter Risk. Kwota ubezpieczenia wynosi 25.000 zł. Szczegóły tutaj – kliknij.


Obiady