„Przyłapani na dobrym zachowaniu” innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2023/24 w klasach piątych będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Przyłapani na dobrym zachowaniu”. Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z pracy metodą wzmocnień pozytywnych. Wszyscy uczniowie dostaną możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz nawiązania bliższych relacji z rówieśnikami. Działania realizowane na zajęciach to np. wykonanie zadania, jak sama nazwa innowacji mówi: „przyłapanie na dobrym zachowaniu” kolegi lub koleżanki.
Koordynatorzy: Renata Sławińska, Katarzyna Włodarczyk.

Poprzedni wpis
Następny wpis