Potwierdzenie woli klasa 1

Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Informujemy, że od dnia 14 maja 2020 r. należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły. Druk należy pobrać z załącznika.

Podpisane potwierdzenia przyjmujemy do 18 maja 2020 r. w formie elektronicznej – skan  wysłany na adres sekretariat@zsp2.radom.pl  lub w formie papierowej (dostarczony bezpośrednio do urny w okienku szkoły).

Potwierdzenie woli do pobrania: potwierdzenie woli kl. I