Podziękowanie dla Rady Rodziców

PODZIĘKOWANIE
DLA RADY RODZICÓW przy ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 w RADOMIU za UFUNDOWANIE SZTANDARU PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego.

Młodzież i  Grono Pedagogiczne  PSP nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu