Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Razem przez świat”

W roku szkolnym 2022/ 2023 uczniowie klas 1-3 przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Razem przez świat”. Głównym celem projektu jest wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw otwartych na różnorodność kultur i ich zrozumienie. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/ 2023. Koordynatorem projektu jest p. Wioletta Kornafel

Poprzedni wpis
Następny wpis