Ogólnopolski projekt edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”

Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Cele projektu: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; kształtowanie postaw proekologicznych; kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców; prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą; promocja placówek oświatowych; integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami. Koordynator p. Monika Wójtowicz

Poprzedni wpis
Następny wpis