Ogólnopolski grant „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Ogólnopolski grant „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz aktywizację uczniów uzdolnionych informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach koła informatycznego. Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Łódzka. Zainteresowani uczniowie z klas 4 będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania w języku Scratch. Opiekunem koła CMI jest p. Marta Kowalik .

Poprzedni wpis
Następny wpis