Oferta zajęć

Lista zajęć dodatkowych dla uczniów PSP 11

L.p. Nazwa zajęć termin Nauczyciel prowadzący
1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu
z matematyki klasa 8
Wtorek

13.25-14.10

M. Szycko
2. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne klasa 6A Piątek

8:00-8:45

M. Szycko
3. Zajęcia sportowe pozalekcyjne przygotowanie do zawodów Zgodnie z zapotrzebowaniem M. Gawryjołek

M. Roguski

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania
z j. angielskiego dla klas 4A, 4B
Czwartek

13.25 – 14.10

O. Pawłowicz-Szeliga
5. Spotkania szkolnego zespołu teatralnego klasa 6A Poniedziałek

13.25-14.10

B. Wójcik
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 5A Wtorek

12.25-13.10

E. Dańska
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 7A Piątek

12.25-13.10

E. Dańska
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klas 4A, 5A, 7A Piątek

13:25-14:10

E. Dańska
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 4A, 4B, 5B Wtorek

8.00-8.45

N. Wojdyr
10. Robotyka programowanie dla najmłodszych klasa 3A Poniedziałek

8.00-8.45

M. Kowalik
11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 3A Wtorek

7.10-7.55

M. Kowalik
12. Kółko informatyczne – CMI dla klas 4A, 4B Czwartek

12:25-14:05

M. Kowalik
13. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klasa 5B Czwartek

12.25-13.10

E. Wilk
14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Poniedziałek

13.15-14.00

14.15-15.00

Czwartek

12.15-13.00

13:15-14:00

K. Ciereszko
15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 3B Wtorek

12.25-13.10

M. Wójtowicz
16. Kółko plastyczne dla klas 1-3 Piątek

13:15-14:00

R. Sławińska
17. Zajęcia techniczne klasa 4A Poniedziałek

10.35-11.20

M. Czajkowska
18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Piątek

11:20-12:05

M. Krumin
19. Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

Piątek

10:35-11:20

M. Krumin
20. Spotkania redakcji gazetki szkolnej 2 razy w mies. B. Wójcik
21. J.  polski dla  uchodźców  z Ukrainy

 

 

Poniedziałek

14:15-15:00

Środa 

15:05-15:50

15:55-16:40

B. Wójcik
22.  

J.  polski dla  uchodźców  z Ukrainy

 

Poniedziałek

7:10-7:55

Środa

7:10-7:55

Czwartek

7:10-7:55

12:15-13:00

Piątek

7:10-7:55

12:15-13:00

 

M. Wójtowicz
23. J.  polski dla  uchodźców  z Ukrainy Wtorek

15:05-15:50

Piątek

14:15-15:00

15:05-15:50

E. Dańska
24. Zajęcia ruchowo-taneczne klasa 1B Wtorek

11:25-12:10

M. Chodniewicz
25. Z ortografią i czytaniem za pan brat klasa 2C Środa

8:00-8:45

W. Kornafel
26. Z ortografią i czytaniem za pan brat klasa 2A Czwartek

11:25-12:10

K. Modrzecka
27. Innowacja pedagogiczna klasa 3B Czwartek

11:25-12:10

M. Wójtowicz
28. Innowacja pedagogiczna Zaczarowane ręce klasa 4B Czwartek

11:25-12:10

K. Włodarczyk
29. Trening Umiejętności Społecznych Piątek

12:15-13:15

E. Nowak
30. Trening Umiejętności Społecznych Czwartek

12:25-13:10

co dwa tygodnie

A. Matla
31. Z ortografią i czytaniem za pan brat klasa 2A Piątek

11:25-12:10

M. Patron

 

Zajęcia dodatkowe