Oferta zajęć

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/24

 Lp. Nazwa zajęć dodatkowych  Termin prowadzenia zajęć Nauczyciel prowadzący
zajęcia
1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu 8 klas
z j. polskiego
Wybrane środy
14.15 – 15.00
Emilia Dańska
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla klasy 1 B
Czwartek
7.10 – 7.55
Monika Wójtowicz
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
Wtorek
7.10 – 7.45
Emilia Dańska
4. Koło plastyczne dla klas 1-3 Piątek
12.15 – 13.00
Renata Sławińska
5. Koło muzyczne dla klasy 2A Poniedziałek (co dwa tygodnie)
11.20 – 12.10
Marta Krumin
6. Koło matematyczne dla klasy 2A Poniedziałek (co dwa tygodnie)
11.20 – 12.10
Marta Krumin
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 2A Piątek (co dwa tygodnie)
11.20 – 12.10
Marta Krumin
8. Zajęcia recytatorsko – teatralne Wtorek
14.15 – 15.00
Bożena Wójcik
9. Zajęcia z j. angielskiego „Szkoła językowa
w szkole” dla klasy 6B
Piątek
13.25 – 14.10
Olga Pawłowicz-Szeliga
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla klas 5
Poniedziałek
7.10 – 7.55
Agnieszka Cebula
11. Piłka nożna chłopcy Środa
14.15 – 15.30
Marcin Roguski

Marcin Gawryjołek

12. Siatkówka chłopcy/dziewczęta Czwartek
14.15 – 15.30
Marcin Gawryjołek

Marcin Roguski

13. Trening Umiejętności Społecznych dla klas 2A i 3C Piątek
12.25 – 13.25
Emilia Nowak
14. Chór Czwartek
13.15 – 14.00
Lucjan Krzysiek
15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Poniedziałek
12.25 – 13.10
Marta Kowalik
16. Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klasy 8A Środa
7.15 – 8.00
Katarzyna Włodarczyk
17. Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klasy 7A Czwartek
15.15 – 16.00
Katarzyna Włodarczyk