Oferta zajęć

Koło plastyczne „Wesoły pędzelek”

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy spotykać się w piątki w godz. 11.30 – 12.15 w sali 112. Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Treści zawarte w programie ułożone są z uwzględnieniem świąt, pór roku i zainteresowań dzieci. Zajęcia będą odbywały się jeden raz w tygodniu po skończonych lekcjach. skierowane są do uczniów klas I-III. Serdecznie zapraszam, będziemy „wyżywać” się artystycznie.

Prowadząca: p. Renata Sławińska

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach 1-3

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3, uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w/w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia. Celem głównym programu jest wspomaganie ucznia poprzez wyrównywanie braków i zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

Nauczyciele prowadzący:

  1. Wioletta Kornafel — klasa 2a (każda środa 7.10 – 7.55)
  2. Beata Dąbrowska — klasa 1b (każdy poniedziałek 8.00 – 8.50)
  3. Monika Wójtowicz — klasa 3a (każda środa 7.10 – 7.55)
  4. Renata Sławińska — klasa la (każdy czwartek 7.10 – 7.55)
  5. Lucyna Pietras — klasa 2b (każda środa 11.25 – 12.10)

Koło chemiczne – „Klub młodego odkrywcy”

Celem naszego programu jest rozbudzanie ciekawości przyrodniczej oraz wyposażenie dzieci w wiedzę umożliwiającą poznanie otaczającego ich świata. Każde ze spotkań zostanie starannie przygotowane tak, aby uczestnik oprócz uśmiechu na twarzy wyniósł ze sobą większy bagaż doświadczeń, pomysłów, obserwacji badawczych i nowych spostrzeżeń. Spotkania w każdą środę 12.30-13.15

Prowadząca p. Patrycja Stanik-Mosiołek

 

Zajęcia rewalidacyjne

Głównym celem rewalidacji jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie. Po drugie, rewalidacja ma na celu kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron danej osoby: są one wykorzystywane jako potencjał, z pomocą którego możliwe jest optymalne funkcjonowanie.

Prowadząca: p. Katarzyna Ciereszko

Poniedziałek: 13.00 – 14.00
Wtorek: 7.45 – 8.45
Środa: 7.45 – 8.45
Czwartek: 7.00 -8.00

Prowadząca: p. Agnieszka Szpara

Poniedziałek: 7.45 – 8.45 (1b)
Wtorek: 10.00 – 11.00 – co 2 tyg. (8a)|
Piątek: 8.30 – 9.30 – co 2 tyg. i 9.35 – 10.35 – co tydz. (8a)
Piątek: 11.20 – 12.20 (1b)

Prowadząca: p. Monika Wójtowicz

Wtorek: 12.30 – 14.30
Środa: 13.30 – 16.30

Zajęcia plastyczne dla dzieci kl. 0

Podczas zajęć dziecko będzie się uczyło zasad bezpiecznej pracy, skupienia na wykonywanej czynności, ćwiczyło sprawność ręki potrzebną podczas nauki pisania.

Prowadząca: Marta Kowalik Każdy wtorek godz. 13.00 – 13.40

Język angielski – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia mają na celu realizację zadań pojawiających się na egzaminie, ze szczególnym nastawieniem na tzw. zadania otwarte oraz rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 7.10 – 7.55

Prowadząca: p. Anna Krawczyk

 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla klasy 4, 5 i 8

Co potrafię przed egzaminem? – sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Zajęcia dla uczniów klasy 8a przygotowujących się do egzaminu z języka polskiego.

Wtorek godz. 14.15 – 15.00.

Konsultacje z języka polskiego

Dla uczniów klasy 4a wyrównujące zaległości edukacyjne z poprzednich lat nauki, utrwalające bieżący materiał, przygotowujące do udziału w konkursach czytelniczych, literackich i recytatorskich.

Poniedziałek godz. 13.25-14.10.

Konsultacje z języka polskiego

Dla uczniów klasy 5a wyrównujące zaległości edukacyjne z poprzednich lat nauki, utrwalające bieżący materiał, przygotowujące do udziału w konkursach czytelniczych i literackich.

Poniedziałek godz. 14.15-15.00.

Prowadząca: p. Bożena Wójcik

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w małych grupach. Ich przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących. Mogą odbywać się one w formie zabaw zachęcających dzieci do ćwiczenia konkretnych umiejętności lub w formie ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych.

Prowadząca: Agnieszka Szpara – klasa 2B i 3A ( każdy wtorek 12.15 – 13.00)