Oferta zajęć

Koło plastyczne ,,Zaczarowany Świat Plastyki…..’’ dla klas 1-3

 Na zajęciach uczniowie będą mieli okazję rozwinąć: umiejętności manualne, kreatywność, wyobraźnię
i ekspresję twórczą, a także tworzyć wyjątkowe prace  artystyczne  i przedmioty  przy użyciu wielu technik
i materiałów. Będą miedzy innymi malować węglem, kredą, pastelami, farbami wodnymi, akrylowymi, tworzyć niebanalne prace  techniką kolażu, plastelinorytu, malować gąbką, piórkiem, nitką, szczoteczką  itp. narzędziami. Będą tworzyć obrazy trójwymiarowe,  wykonywać prace w glinie, masie solnej, poznają technikę quilling, embossing oraz sposób przygotowania  niebanalnych ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych
i wielkanocnych. Podczas zajęć każdy z uczniów będzie mógł twórczo wyrazić swoje ,,ja’’ i ,,wzlecieć’’
w ,,Zaczarowany świat plastyki…’

Piątek godz. 12.30 sala 205

Prowadząca: p. Lucyna Pietras

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach 1-3

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3, uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w/w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia. Celem głównym programu jest wspomaganie ucznia poprzez wyrównywanie braków i zaległości
w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

Nauczyciele prowadzący:

  1. Monika Wójtowicz — klasa 1b (czwartek 9.40-10.25 s. 110)
  2. Renata Sławińska — klasa 2a (wtorek 10.35-11.20 s. 112)
  3. Beata Dąbrowska — klasa 2b (czwartek 9.40-10.25 s. 111)
  4. Wioletta Kornafel — klasa 3a (piątek 7.15-8.00 s. 109)
  5. Lucyna Pietras — klasa 3b (środa 11.30-12.15 s. 205)

 

Zajęcia rewalidacyjne

Głównym celem rewalidacji jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie. Po drugie, rewalidacja ma na celu kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron danej osoby: są one wykorzystywane jako potencjał, z pomocą którego możliwe jest optymalne funkcjonowanie.

Prowadząca: p. Katarzyna Ciereszko

Poniedziałek:

Prowadząca: p. Monika Wójtowicz sala. 110

Środa: 7.00-8.00
Piątek: 7.00-8.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w małych grupach. Ich przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących. Mogą odbywać się one w formie zabaw zachęcających dzieci do ćwiczenia konkretnych umiejętności lub w formie ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych.