Obiady

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w październiku wysokość opłaty za obiady wynosi 70,30 zł (19 dni x 3,70 zł ). Prosimy o wpłaty  na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc, za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.

Poprzedni wpis
Następny wpis