OBIADY

Szanowni Państwo,
Informujemy, że we wrześniu wysokość opłaty za obiady wynosi 62,90 zł (17 dni x 3,70 zł ). Prosimy o wpłaty należności do 3.09.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy oraz o niezaokrąglanie kwot.
Stołówka szkolna będzie działać od 8 września.

Poprzedni wpis
Następny wpis