Obiady

Szanowni Państwo,
Koszt obiadów w maju wynosi 74 zł (20 dni x 3,70 zł). Prosimy o wpłaty należności do 9.05.2021 r. na konto bankowe szkoły: 69 1240 3259 1111 0010 3723 0020 (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który wnosimy opłatę). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto.
Prosimy o terminowe przelewy!
Nieobecność dziecka w szkole nie odwołuje posiłku. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania absencji dziecka telefonicznie do sekretariatu szkoły nr tel.: 48 366 81 83.
Osoby, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą mogły korzystać z posiłków.

Poprzedni wpis
Następny wpis