Lekturownik – innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2023/24 klasa 6a będzie kontynuować działania związane z innowacją pedagogiczną Lekturownik. Celami innowacji są doskonalenie umiejętności krytycznego odbioru tekstów literackich, usystematyzowanie treści lektur i najważniejszych wiadomości, utrwalenie i gromadzenie informacji na temat lektur, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W galerii zdjęcia ubiegłorocznych prac uczniów. Emilia Dańska – autorka innowacji.

Poprzedni wpis
Następny wpis