Kampania społeczna ,, Bezpieczny przejazd”

Głównym celem projektu edukacyjnego kampanii społecznej ,, Bezpieczny przejazd” jest:
– podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych,
_ zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
– minimalizowanie liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo- drogowych
– kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.
Projekt skierowany jest do klas 1-3. Koordynatorem projektu jest Wioletta Kornafel
Poprzedni wpis
Następny wpis