Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

Harmonogram dni wolnych od zajęć
Dni ustawowo wolne od pracy:

14 października 2023r. Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2023r Święto Zmarłych
11 listopada 2023r., Narodowe Święto Niepodległości
23–31 grudnia 2023r., Boże Narodzenie
1 stycznia 2024 r., Nowy Rok
6 stycznia 2024r., Trzech Króli
15-28 stycznia 2024r Ferie zimowe
28 marca-2 kwietnia 2024r., Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2024r. Święto Pracy
3 maja 2024, Święto Konstytucji 3 Maja
14-16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024r. Boże Ciało
21 czerwca 2024r. Zakończenie roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
22.03.2024 r. dzień otwarty szkoły
02.05.2024 r.
14-16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty
31.05.2024 r. festyn

Pozostałe terminy:

I półrocze
3 stycznia 2024r. Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną
12 stycznia 2024r Wystawienie proponowanych ocen na I półrocze
30 stycznia 2024r. Wystawienie wszystkich ocen na I półrocze
31 stycznia 2024r. Rada Klasyfikacyjna
1 lutego 2024r. Rada Plenarna
4 lutego  2023 r koniec I półrocza
II półrocze
22 maja 2024r Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną
7 czerwca 2024r. Wystawienie proponowanych ocen na II półrocze
17 czerwca 2024r Wystawienie wszystkich ocen na II  półrocze
19 czerwca 2024r Rada Klasyfikacyjna
20 czerwca 2024r Rada Plenarna
21 czerwca 2024r Koniec II półrocza