Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):
31.10.2022r.
22.12.2022r.
02.05.2023r.
23-25.05.2023r. egzamin ósmoklasisty
02.06.2023r.
09.06.2023r.