Kadra

Dyrekcja

Ewa Izydorska – dyrektor szkoły
Marzena Radziejowska – wicedyrektor szkoły
Marcin Bukalski – wicedyrektor szkoły

Grono pedagogiczne

Bednik-Szymańska Iwona – plastyka
Bukalski Marcin – nauczyciel wspomagający
Cebula Agnieszka – wychowawca klasy 4B,  matematyka
Chodniewicz Małgorzata – wychowawca klasy 2B, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Ciereszko Katarzyna – pedagog, pedagog specjalny, rewalidacja
Dańska Emilia – wychowawca klasy 8A, język polski
Gawryjołek Marcin – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
Hanke Natalia – język angielski
Izydorska Ewa – świetlica
Janiszewska Agnieszka – informatyka
Kozera Joanna – geografia
Kornafel Wioletta  – wychowawca klasy 3C, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Kowalik Marta – wychowawca klasy 1A, edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Krawczyk Anna – wychowawca klasy 6A, język angielski
Krumin Marta – wychowawca klasy2A, edukacja wczesnoszkolna
Krzysiek Lucjan – muzyka
Luboch-Kalinowska Weronika – biologia, przyroda
ks. Majewski Marcin – religia
Mamla Katarzyna – wychowawca klasy 3A , edukacja wczesnoszkolna, technika
Matla Agata – wychowawca klasy 4A, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Nowak Emilianauczyciel wspomagający, rewalidacja
Patron Magdalena – wychowawca klasy 3B, edukacja wczesnoszkolna
Pawłowicz – Szeliga Olga – wychowawca klasy 6B, język angielski
Pietrasik Justyna – świetlica
Roguski Marcin – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Serafin-Siembor Patrycja – język polski
Siek-Cichoń Emilia – religia
Sławińska Renata – wychowawca klasy 5A, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, technika
Stefanowska Sylwia – język niemiecki
Szycko Monika – wychowawca klasy 7A, matematyka, nauczyciel wspomagający
Trybuła Dorota – świetlica
Walerczak Paulina – nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Wilk Edyta – religia, wychowanie do życia w rodzinie
Włodarczyk Katarzyna – wychowawca klasy 5B, nauczyciel wspomagający, chemia
Wójcicka Marzena – fizyka
Wójtowicz Monika – wychowawca klasy 1B, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Wulkiewicz Anna – psycholog
Ziętek Alina – biblioteka

Pracownicy administracji:

Księgowość – Beata Kosowska
Sekretarz – Luiza Skrzypczak
Intendent – Monika Kustra