„Gramy w zielone” Ogólnopolski projekt ekologiczny

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.
Florian Plit
W roku szkolnym 2023/24 klasa 5A będzie realizowała ogólnopolski projekt ekologiczny „Gramy w zielone”
Cele projektu:
– zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
– budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody; tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
– przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
– poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
– uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
– rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą.
Koordynator projektu Renata Sławińska

Poprzedni wpis
Następny wpis