robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057SZANOWNI RODZICE DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W RADOMIU

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. ze zm. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego informuję państwa, że w związku z zaistniałymi okolicznościami jesteśmy zmuszeni do zmiany decyzji dotyczących uczęszczania dzieci do przedszkola w okresie wakacyjnym, tj.: lipiec i sierpień 2020 r. Korekcie musi ulec liczba przyjętych na ten czas wychowanków. Posiadamy ustawowo ograniczoną liczbę miejsc i przypominamy, że pierwszeństwo do uczęszczania do przedszkola mają dzieci pracowników służb oraz instytucji biorących udział w walce z pandemią. W związku z powyższym prosimy rodziców, którzy uprzednio deklarowali uczęszczanie do przedszkola swojego dziecka w okresie; lipiec i sierpień 2020r. o ponowne złożenie deklaracji do dnia 23 czerwca 2020r. Poniższą deklarację należy wypełnić i odesłać na załączony adres e-mail Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu:
www.sekretariat@zsp2.radom.pl
lub dzwoniąc pod numer: 504 933 951Deklaracja - Dyżur wakacyjnyRekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Procedury związane z opieką nad dziećmi w przedszkolu w okresie epidemii,oświadczenia


Organ Prowadzący - oświadczenia związane z opieką nad dziećmi w przedszkolu w okresie epidemii


Wytyczne dotyczace funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Informacja Prezydenta Miasta Radom - odnośnie powrotu dzieci do przedszkoli i żłobków - źródło FB


Komunikat w sprawie powrotu dziecka do placówki

TELEFON WSPARCIA W KRYZYSIE SPOWODOWANYM PANDEMIĄ

Nowy Apel KWP

KWP prezentacja

Komunikaty dla rodziców i dzieci

O koronawirusie dla dzieci

Kuratorium Oświaty - pismo dla rodziców i opiekunów


KOMUNIKAT - wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego