robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Procedury związane z opieką nad dziećmi w przedszkolu w okresie epidemii,oświadczenia


Organ Prowadzący - oświadczenia związane z opieką nad dziećmi w przedszkolu w okresie epidemii


Wytyczne dotyczace funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Informacja Prezydenta Miasta Radom - odnośnie powrotu dzieci do przedszkoli i żłobków - źródło FB


Komunikat w sprawie powrotu dziecka do placówki

TELEFON WSPARCIA W KRYZYSIE SPOWODOWANYM PANDEMIĄ

Nowy Apel KWP

KWP prezentacja

Komunikaty dla rodziców i dzieci

O koronawirusie dla dzieci

Kuratorium Oświaty - pismo dla rodziców i opiekunów


KOMUNIKAT - wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego