robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057
UWAGA!!


Wścieklizna lisów


Kolejne przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego
13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r.
Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel.
W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej.


Postępowanie w przypadku pojawienia się zwierzęcia na posesji

Komunikat prasowy