robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Pierwszy dzień wiosny
Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…

21 marca wszystkie Dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny.