robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Standardy ochrony małoletnich.
Jest to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.
W plikach do pobrania znajdują się dwie wersje dokumentu: pełna i skrócona.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH


STANDARDY OCHORNY MAŁOLETNICH - wersja skrócona