Grupa III „Słoneczka” to grupa dzieci 24 – 5 letnich, 1 – 4 letnie. Liczba dziewczynek –14 , chłopców –11 . Z dziećmi pracują: pani Wioletta Urbaniak i pani Sylwia Zaczek. Nauczycielkom pomaga pani Marzena Niewiadomska. Dzieci uczęszczają do przedszkola już trzeci rok, więc bardzo dobrze czują się ze sobą. Są miłe i otwarte na nowe znajomości. Z wielką radością przywitały koleżankę, która niedawno dołączyła do naszej grupy. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych jak również w zajęciach dodatkowych . Podczas zajęć starają się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczą się tańczyć, śpiewać, rysować i malować. Lubią zabawy na placu zabaw i spacery na świeżym powietrzu. Słoneczka uwielbiają zabawy konstrukcyjne, a z ich rąk powstają wspaniałe budowle. Dzieci biorą aktywny udział w zabawach kierowanych i niekierowanych , potrafią wspólnie i zgodnie się bawić, oraz organizować sobie zabawy w małych zespołach wspaniale współpracując ze sobą. Samodzielnie porządkują zabawki oraz pomoce wykorzystywane podczas zabaw. Słoneczka przestrzegają norm społecznych obowiązujących w grupie, dzięki czemu atmosfera tu jest wspaniała.