robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057

Deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Rady Miejskiej nr 460/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeniaZarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta