robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Oddział V "Pszczółki" liczy 24 uczniów, 13 dziewczynek i 11 chłopców. Jest to grupa dzieci pięcioletnich. Dzieci są bardzo zżyte ze sobą, bardzo lubią wspólne zabawy tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne oraz muzyczno-taneczne.

Panie Wychowawczynie: mgr Izabela Olszewska, mgr Klaudia Kaim
opiekun przedszkolny: Halina R.