robak-i-robal-ruchomy-obrazek-005707.11.2022 odbyło się spotkanie z paniami policjantkami, które opowiedziały nam o bezpiecznych zachowaniach w określonych sytuacjach.
Rozmów o bezpieczeństwie nigdy za wiele.