robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057
DRODZY RODZICE !


Bardzo prosimy, aby Państwo zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa ogłoszonymi na stronie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu oraz na stronie Przedszkola Publicznego Nr 21.
Tam uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat sposobu przyprowadzania dzieci do naszej placówki.

Procedury znajdują się poniżej - należy kliknąć w poniższy napis:

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 W RADOMIU
W OKRESIE OD 01.09.2020R