robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057
DRODZY RODZICE !

Informujemy, że w związku z ogłoszonymi dziś wytycznymi Ministerstwa, od 29.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole zawiesza działalność w związku z pandemią Covid19. Jednocześnie informujemy, iż z przedszkola będą mogły korzystać tylko i wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych (osoby bezpośrednio związane ze zwalczaniem Covid 19). Osoby wykonujące te zawody prosimy o dostarczenie informacji chęci skorzystania z opieki przedszkolnej i zaświadczenia z miejsca pracy do piątku 26.03.2021.WNIOSEK O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ


Bardzo prosimy, aby Państwo zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa ogłoszonymi na stronie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu oraz na stronie Przedszkola Publicznego Nr 21.
Tam uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat sposobu przyprowadzania dzieci do naszej placówki.

Procedury znajdują się poniżej - należy kliknąć w poniższy napis:

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 W RADOMIU
W OKRESIE OD 01.09.2020R