robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Grupa IV „Motylki”- 5- latki. Wychowawcy: mgr Marzena Radziejowska, mgr Ewa Słomczyńska, mgr Emilia Dańska, opiekun przedszkolny- Renata Szulc. Liczba dziewczynek- 14, liczba chłopców- 11. ,,Motylki” to grupa dzieci bardzo radosnych, energicznych i otwartych. Chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, często zabierają głos, są zaciekawione. Biorą aktywny udział w zabawach swobodnych, potrafią wspólnie i zgodnie się bawić, sprzątać i odkładać zabawki na swoje miejsce po zakończonej zabawie, przestrzegają zasad obowiązujących w grupie. Dzieci są komunikatywne, inicjują zabawy. Grupa wykazuje duży potencjał intelektualny, co odzwierciedla się w przyswajaniu treści z zakresu poznawania pojęć matematycznych rozwijających intelekt, wspomagających poznawanie siebie i otoczenie, w którym dziecko funkcjonuje, rozwijających umiejętności społeczne. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, rymowanek i piosenek, dużo radości sprawia im wcielanie się w postacie w przedstawieniach teatralnych. Każdy dzień w naszym oddziale wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Całą grupa tworzy zgrany zespół podczas pracy, zabawy i odpoczynku.