robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Dzień Misia-wspaniałego przyjaciela z dzieciństwa wypada dziś, ale my świętowaliśmybgo wspólnie w piątek.
Były misie duże i małe, kolorowe i pstrokate, ale najważniejsze, że te ukochane Rodzicu, a czy Ty pamiętasz swojego misia z dzieciństwa?