robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych
oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup
wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat programu Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne, który pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W ramach Programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła:
drukarkę 3d z akcesoriami, filamentem i laptopem,
mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
stację lutowniczą,
aparat
mikroport z akcesoriami,
gimbal,
aparat fotograficzny,
gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z oprogramowaniem

Tematyka zajęć zrealizowana z programu Laboratoria Przyszłości