robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057


Grupa VII „Jagódki” to 11 dziewczynek i 13 chłopców. Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pozytywne nastawienie, uśmiech, radość, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata.
Są żywiołowe z dużą potrzebą ruchu. Chętnie biorą udział we wspólnych zabawach, nawiązują i mają dobre relacje z dorosłymi,
lubią spędzać czas ze sobą, nawiązują przyjaźnie, mają mnóstwo ciekawych pomysłów. Dzieci bardzo lubią kreatywne zabawy klockami.
Przedszkolaki znają i zachowują normy i zasady panujące w grupie. Dzieci bardzo lubią swoją grupę i swoje przedszkole.Wychowawcy: mgr Iwona Krukowska, mgr Agata Wróbel
Opiekun przedszkolny:Agnieszka K.