robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057


Grupa "Jagódki" liczy 25 dzieci. 23 6-latki i dwoje 5-latków. W grupie jest 16 dziewczynek i 9 chłopców. Dzieci są bardzo radosne,żywe chętnie spędzają ze sobą czas, nawiązują przyjażnie. Lubią konstruować różne budowle z klocków, rysować, spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci czynnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych zdobywając nową wiedzę i umiejętności.

Wychowawcy: mgr Agata Wróbel
mgr Iwona Krukowska
Opiekun przedszkolny: Agnieszka Klimkowska