robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057
Bardzo prosimy o oddanie głosu na nasze projekty, z których najważniejszy to remont sali gimnastycznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Staramy się kolejny rok o poprawę warunków zajęć naszych uczniów i przedszkolaków.

Projekt 253 oraz 17 i 18. – 3 pkt Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie
Głosowanie, konsultacje

Głosowanie, konsultacje - aktualności