robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

We wrześniu 2022 r. zakończyły się działania związane z uczestnictwem naszej placówki w programie
„Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole”.
Spełniając wszystkie wymogi określone w regulaminie otrzymaliśmy upragniony certyfikat „Bezpiecznego Przedszkola”